Warsztaty i zajęcia dla dzieci

W każdą sobotę w Bibliotece odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy rysują, słuchają baśni, biorą udział w konkursach, przedstawieniach teatralnych, pracach manualnych, zabawach, grach i spotkaniach towarzyskich.
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat odbywają się w godzinach 11ºº – 12³º.
W miesiącach lipiec-wrzesień z powodu urlopów pracowniczych następuje przerwa w powyższych działaniach.