Dyskusyjny Klub Książki

Od stycznia 2015 roku przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, prowadzony przez moderatora Bogumiłę Tuźnik. Członkowie DKK spotykają się raz na półtora miesiąca i dyskutują na temat wybranych książek, które dostarcza WiMBP w Gdańsku. Dzięki uczestnictwu w Programie Instytutu Książki- DKK Biblioteka ma możliwość zapraszania  pisarzy na spotkania autorskie.
Grupa jest otwarta na nowych uczestników, chętnych do dyskutowania o literaturze! Serdecznie zapraszamy!
W miesiącach lipiec – sierpień z powodu urlopów następuje przerwa w powyższych działaniach.