Imprezy dla dzieci

Imprezy stałe: noworoczna, bal karnawałowy, impreza wiosenna, wielkanocna, Światowy Dzień Książki, Dzień Dziecka, ognisko biblioteczne, Andrzejki, Mikołaj.
W miesiącach lipiec-wrzesień z powodu urlopów pracowniczych następuje przerwa w powyższych działaniach.