Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach rozpoczęła działalność w 1948 roku . Od 1 stycznia 2002 roku na mocy „ Ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej” funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury całkowicie dotowana przez Gminę Pszczółki .

Biblioteka zajmuje się:

  1. Gromadzeniem , opracowywaniem i udostępnianiem książki drukowanej , mówionej oraz czasopism.
    Księgozbiór biblioteki liczy około 25 tysięcy tomów . Bogate zbiory umożliwiają znalezienie książki na prawie każdy temat. W przypadku braku określonej pozycji istnieje możliwość sprowadzenia jej z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych .
    Biblioteka prenumeruje 29 tytułów czasopism w tym: 3 dzienniki, 4 czasopisma bibliotekarskie, 9 popularnonaukowych, 4 społeczno-kulturalnych, 5 poradników i 4 dziecięco – młodzieżowych .
  2. Udzielaniem szeroko pojętej informacji na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników.
  3. Upowszechnianiem czytelnictwa poprzez systematycznie prowadzoną pracę kulturalno – oświatową z dziećmi i młodzieżą szkolną.
  4. Edukacją dzieci i młodzieży w ścisłej współpracy ze szkołami na terenie Gminy poprzez wspólne realizowanie przysposobienia czytelniczego uczniów.
    Biblioteka w ciągu każdego roku szkolnego przeprowadza liczne tematyczne lekcje biblioteczne dla klas gimnazjalnych i ze Szkoły Podstawowej , połączone z podsumowaniem czytelnictwa. Ponadto raz w roku organizuje imprezy czytelnicze dla Przedszkola w Pszczółkach i Szkół Podstawowych z okolicznych wsi.

GBP posiada PUNKT BIBLIOTECZNY W SKOWARCZU zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Skowarczu.

GBP prowadzi PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ tj . udostępnia urządzenie Czytak wraz z nagraniami cyfrowymi książek w formie audio, a przeznaczonych dla osób niewidomych , niedowidzących oraz dyslektyków.
Do osób starszych i niepełnosprawnych książki, po wcześniejszym zamówieniu, mogą zostać dostarczone bezpośrednio do domu przez członków Koła Przyjaciół Biblioteki.